CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DƯỢC MỸ PHẨM ICC

Được thành lập với mục tiêu đem các sản phẩm về sức khoẻ và sắc đẹp tốt nhất cho người tiêu dùng, bên cạnh đó cũng mang lại công việc, lợi nhuận và cơ hội cho tất cả mọi người.

  • Đối với Khách hàng: Cam kết mang lại hiệu quả rõ rệt cho khách hàng dựa trên những sản phẩm với chất lượng và giá cả tốt nhất.
  •  Đối với Đối tác: Chia sẻ cơ hội đầu tư, hợp tác cùng phát triển, hướng tới thành công tất cả các bên cùng có lợi.
  •  Đối với Cán bộ – Nhân viên: Luôn đề cao lợi ích của CBNV, cam kết xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao tính sáng tạo và lấy kết quả làm việc làm thước đo.
  •  Đối với Cổ đông: Cam kết sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nhất, phát triển Công ty bền vững và tối ưu hóa lợi ích của Cổ đông.
  •  Đối với Cộng đồng: Chia sẻ trách nhiệm xã hội. Bằng việc đem lại giá trị thực tối ưu nhất tới Khách hàng và Đối tác, góp phần xây dựng một cộng đồng giàu mạnh, tất cả đều có lợi.

 

0866966968